Resurs Holding delårsrapport januari-september 2022

Regulatory

Det tredje kvartalet 2022 präglades av en turbulent omvärld, bland annat i form av inflationstryck, höjda styrräntor och stigande elpriser. Resurs uppvisade samtidigt en stark lånebokstillväxt och förbättrad marginal. Kvartalet präglades av en fortsatt hög aktivitet inom båda segmenten och nya spännande samarbeten med exempelvis Komplett och Skandia inleddes. Även kampanjen ”We know the feeling” lanserades på den nordiska marknaden. Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% och uppgick till 35 734 MSEK, en ökning i lokal valuta med 9%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 6% till 810 MSEK.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 40,6% (38,9%).
 • Föregående år påverkades positivt till följd av upplösningen av den extra kreditförlustreserveringen som gjordes vid pandemins start om 73 MSEK.
 • Kreditförlustnivån, justerad för föregående års engångspost, var oförändrad och uppgick till 2,2% (2,2%), inklusive upplösningen av pandemireserven var nivån föregående år 1,2%.
 • Rörelseresultatet minskade med 4% till 284 MSEK, inklusive upplösningen av pandemireserven föregående år minskade resultatet med 23%.
 • Resultat per aktie minskade med 4% till 1,10 SEK per aktie (1,15), inklusive upplösningen av pandemireserven föregående år minskade resultatet per aktie med 24%.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% och uppgick till 35 734 MSEK, en ökning i lokal valuta med 9%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 1% till 2 349 MSEK.
 • Perioden innehöll en engångskostnad om 50 MSEK till följd av Finansinspektionens beslutade sanktionsavgift, föregående år innehöll en engångspost om 73 MSEK till följd av upplösning av den extra kreditförlustreserveringen som gjordes vid pandemins start.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 41,7% (41,1%), inklusive engångsposter till 43,8%.
 • Kreditförlustnivån, justerad för föregående års engångspost, förbättrades och uppgick till 2,1% (2,3%), inklusive engångsposter föregående år var 2,0%.
 • Rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 818 MSEK, inklusive engångsposter minskade resultatet med 14%.
 • Resultat per aktie var stabilt och uppgick till 3,15 SEK per aktie (3,14), inklusive engångsposter minskade resultatet med 15%.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.

TELEFONKONFERENS

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 25 oktober kl 09.00 där VD Nils Carlsson och CFO & Head of IR Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska, och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på +46856642692. Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q3-2022-swe-webcast