Resurs Holding har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (Additional Tier 1 Capital)

Non Regulatory

Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB (NCR), har emitterat primärkapitalinstrument (Additional Tier 1 Capital) om 300 MSEK.

Resurs stabila och lönsamma verksamhet har återigen visat prov på marknadens förtroende. Emissionen attraherade en god efterfrågan och var övertecknad.

– Vi är glada över att ha genomfört dagens emission med positiv respons från en bred investerarskara. Det är ett bevis på vår robusta affärsmodell, stabila lönsamma verksamhet och konservativa hållning till risk. Emissionen ger oss förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt och optimerar vår långsiktiga kapitalstruktur, säger Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR på Resurs.

Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter 5 år. Instrumentet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 8,25 % och Resurs avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Vidare kommer Resurs Holding att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 MSEK till Resurs Bank.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen av primärkapitalinstrument och Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare.

MER INFORMATION:
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se
Martin Johansson, Head of Treasury, +46-73-661 21 65, martin.johansson@resurs.se