Resurs Holding presenterar nya finansiella mål

Regulatory

Resurs Holding presenterar idag nya finansiella mål. Vid kapitalmarknadsdagen imorgon kommer delar av Resurs Holdings ledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi och nya finansiella mål. 

Efter drygt ett och ett halvt år som börsnoterat bolag med kontinuerlig måluppfyllelse har Resurs Holding valt att uppdatera sina finansiella mål. Resurs Holdings nya finansiella mål på medellång sikt är:

  • Lånebokstillväxt på över 10 procent per år
  • Riskjusterad NBI-marginal i linje med senaste årens nivå, cirka 10-12 procent
  • K/I före kreditförluster exklusive Insurance och justerat för engångskostnader under 40 procent
  • Avkastning på eget kapital RoTE justerat för engångskostnader givet 12,5 procent kärnprimärkapitalrelation på cirka 30 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation på över 12,5 procent och total kapitalrelation på över 15 procent
  • Utdelning med minst 50 procent av koncernens årsresultat

Dessa mål tar inte hänsyn till eventuell IFRS9 effekt, då implementeringen av regelverket ännu är osäker.

Det här innebär dock ingen förändring i vilka nyckeltal bolaget redovisar, till exempel kreditförluster.

Vid kapitalmarknadsdagen imorgon kommer Resurs Holding att utveckla sin syn på hur bolagets starka position fortsatt kommer att driva tillväxt och lönsamhet framåt. Bolaget kommer även att presentera sin syn på marknadsläget och trender på marknaden.

Resurs Holdings kapitalmarknadsdag äger rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm och börjar med registrering samt kaffe kl. 08:30 och pågår till 14:00 inklusive avslutande lunch. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.com

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 26 november 2017 kl. 21:15 CET 

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.