Resurs Holding publicerar årsredovisning 2016

Regulatory

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resurs Holding AB (publ) för 2016.

Koncernredovisningen och årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (KSEK) om inte annat anges.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneboken till 21,2 miljarder SEK. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.