Resurs Holding publicerar årsredovisning 2017

Regulatory

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och hållbarhetsrapport för Resurs Holding AB (publ) för 2017. 

Som en integrerad del av årsredovisningen redovisar Resurs för första gången en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative Standards på Core-nivå.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på Resurs webbsida www.resursholding.com/sv. Rapporten är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl.
07.30 CET. 

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlånlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.