Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare – ett styrkebesked

Non Regulatory

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding, har ingått avtal med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar om att sälja delar av Resurs Banks förfallna fordringar till ett bruttovärde om drygt 500 MSEK. Försäljningen har en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den är resultatneutral.

Försäljningen väntas genomföras i slutet av det fjärde kvartalet 2020 och är i linje med den strategi kring hantering av förfallna fordringar som Resurs Bank arbetat efter sedan hösten 2018. Den innefattar att löpande sälja förfallna fordringar (så kallade forward flow) kombinerat med att sälja delar av de existerande NPL-portföljerna vid rätt förutsättningar. 

– Det är ett styrkebesked att vi, givet rådande marknadsläge, kan genomföra den här typen av transaktion med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar. Det visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar samt att vi har ett högt förtroende på marknaden säger Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank.

Mer information:
Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer, stefan.noderen@resurs.se, +46 70 816 02 24
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs: 
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.