Save the date för Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Non Regulatory

Resurs Holding bjuder in analytiker, investerare och media till företagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 21 november 2018.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas kl 09:00-14:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm inklusive lunch. Under dagen kommer CEO Kenneth Nilsson tillsammans med andra medlemmar ur koncernledningen att ge ytterligare inblick i Resurs Holdings strategi, verksamhet och finansiella utveckling.

En formell inbjudan med komplett agenda och information om anmälan kommer att skickas ut under september 2018. Kapitalmarknadsdagen genomförs på svenska och tolkar finns på plats som översätter till engelska. Ytterligare information kommer också att finnas tillgänglig på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.com i god tid före eventet.

Mer information:

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 754 personer och låneboken till 25,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.