Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2018 att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter, att samtliga nuvarande styrelseledamöter väljs om samt att nyval sker av Mikael Wintzell. 

Förslaget medför således en styrelse som består av Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Mikael Wintzell.

Den föreslagna nya ledamoten Mikel Wintzell har en bred erfarenhet av digitalisering och betallösningar för detaljhandel och är för närvarande Founding Partner och CEO på Wellstreet och hade dessförinnan flera ledande befattningar inom Klarna och PayEx. 

Valberedningen föreslår att Jan Samuelson omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman äger rum fredagen den 27 april 2018 i Helsingborg.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlånlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.