Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB (publ) föreslår årsstämman 2023 att omval sker av samtliga ledamöter, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odelius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson, utom Susanne Ehnbåge, som har avböjt omval, samt att Martin Bengtsson väljs om till styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och i samband med den kommer även valberedningens motiverade yttrande att tillhandahållas.

Årsstämman äger rum onsdagen den 26 april 2023 kl. 13.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som kommer att föreskrivas i kallelsen.