Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman 2024 att omval sker av ledamöterna Martin Bengtsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius, Mikael Wintzell och Pia-Lena Olofsson samt nyval av Harald Walden och Ola Laurin som ledamöter.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt att Martin Bengtsson väljs om till styrelsens ordförande. Fredrik Carlsson och Kristina Patek har avböjt omval.

Den föreslagna nya ledamoten Harald Walden har omfattande erfarenheter från fintech-branschen och är för närvarande CTO på Brite Payments. Han har även erfarenheter från Qliro som medgrundare och CTO och från Stardoll som Head of Product och Director Payments.

Den andra föreslagna nya ledamoten, Ola Laurin, har omfattande erfarenheter från den finansiella sektorn och inte minst inom betallösningar, kreditriskbedömningar och Business to Business. Han har varit CEO och styrelseordförande på PayEx och har haft flera ledande positioner inom Swedbank, senaste som chef för Stora Företag och Institutioner, och medlem av koncernledningen. Ola har även stor kompetens inom det bankregulatoriska området.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och i samband med den kommer även valberedningens motiverade yttrande att tillhandahållas.

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2024 kl. 13.00 på Clarion Hotel & Congress Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som kommer att föreskrivas i kallelsen.

MER INFORMATION
För kontakt med valberedningens ordförande Martin Bengtsson, vänligen kontakta Lena Johansson, bolagsjurist & styrelsens sekreterare, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19