Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, vilket innebär en minskning med en ledamot eftersom David Samuelson har avböjt omval. Valberedningens förslag innebär att de övriga sittande styrelseledamöterna väljs om.

Förslaget medför således en styrelse som består av ledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand och Marita Odélius Engström.

Valberedningen föreslår att Jan Samuelson omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman äger rum fredagen den 28 april 2017 i Helsingborg.

För ytterligare information, kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 70 763 8125

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.