yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Non Regulatory

Resurs Bank-koncernen, helägt av Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den norska marknaden. Obligationerna, emitterade av yA Bank AS, kommer att löpa på 2 år med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1.33% och kommer noteras på Nordic ABM. yA Bank AS är ett helägt dotterbolag till Resurs Bank AB. 

SEB Markets har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. 

För ytterligare information: 

Per Kristian Haug, CFO yA Bank, pkh@ya.no, +47 95 23 87 17
Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se+46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125 

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.