Delårsrapport Resurs Holding januari—september 2017

Regulatory

1 juli—30 september 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 23 218 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 769 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 21% till 364 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 25% till 1,40 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 39,0% (44,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)

1 januari—30 september 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 23 218 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 2 283 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 19% till 1 026 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 20% till 3,95 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,3% (45,1%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)

VD kommenterar

Ännu ett rekordkvartal – ett bevis på styrkan i Resurs affärsmodell

Denna rapport för det tredje kvartalet 2017 är den sjunde delårsrapporten som Resurs Holding lämnar sedan koncernen börsnoterades den 29 april 2016. I samtliga rapporter som börsbolag har vi radat upp nya rekordsiffror, såväl i volym som resultat. För oss inom Resurs är detta inte någon överraskning, utan det har vi gjort i 40 år – kontinuerlig lönsam tillväxt år efter år.

Det tredje kvartalet för 2017 visar upp rekordsiffror som att låneboken nu är
23,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt med 13 procent, samt att vi levererar ett resultat efter skatt på 280 miljoner kronor. Utlåningstillväxten fortsätter vara stark i båda våra banksegment samt på alla våra marknader. Samtidigt har vi god kontroll på kreditförlusterna som fortsatt ligger på en stabilt låg nivå. Sedan tidigt 90-tal har vi legat i spannet 2-3 procent och är nu nere på historiskt låga 1,8 procent.

Det är inspirerande att leda ett så starkt och stabilt företag som Resurs. Vi har under decennier byggt och utvecklat vår affär till där den är idag – och vi fortsätter att vidareutveckla den varje dag. Vi växer snabbare än marknaden, och vi tar marknadsandelar vilket innebär att vår affärsmodell når allt bredare ut i den nordiska detaljhandeln, både i den fysiska handeln och online.

Fortsatt hög digitaliseringstakt

Vi har fortsatt hög digitaliseringstakt inom olika delar av verksamheten. Under det tredje kvartalet lanserades vår mobila plånbok Loyo Pay i Finland och vi har redan sett goda resultat.

Inom kundservice tar vi nu nästa steg i digitaliseringsarbetet. Vi var bland de första att använda digital identifikation genom Mobilt Bank-ID för de kunder som ringer till oss. Vi har även lanserat ett nytt system som på ett mer träffsäkert sätt vägleder vår personal tilll korsförsäljning på inkommande samtal. Det är enklare att sälja till kunder som redan känner till oss och våra produkter, det ger högre träffsäkerhet och lägre anskaffningskostnad.

Under senare delen av kvartalet har vi även satt roboticslösningar i produktion inom vår kundadministration på ett antal tidigare manuella processer. Här ser vi stor potential att fortsätta automatisera processer, vilket ökar vår skalbarhet. Det vill säga att vi kommer kunna addera större affärsvolym utan att öka våra kostnader.

Flera nya retail-finance partners under kvartalet

Under kvartalet har vi inlett ett flertal samarbeten med nya intressanta retail finance-partners. Ett exempel är att vi lanserat ’yearly upgrade programs’ tillsammans med flera Apple Premium Resellers. Detta innebär att kunden mot en månadskostnad kan byta in sina Apple-produkter årsvis mot nyare modeller.

Vi har även skrivit avtal med Lufthansas Miles & More, Europas ledande lojalitetsprogram för flygbolag. Tillsammans lanserar vi Mastercard-kreditkort i Sverige, vilket möjliggör för kunder att samla poäng och utnyttja attraktiva förmåner hos Miles & More. Precis som under första halvåret har vi även inlett samarbeten med ett antal
e-handelspartners, till exempel den norska resebyrån Fly Smarter.

Vi fortsätter ta marknadsandelar, breddar marknaden och skapar nya tillväxtmöjligheter genom innovativa lösningar. Det har vi gjort i över 40 år – och det tänker vi även att fortsätta göra framöver.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Belopp inom parentes refererar till 30 september 2016 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 7.30 CET.