Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma ägde rum den 2 oktober 2019 kl 10.30 på Dunkers kulturhus, Helsingborg.