Resurs Holding Delårsrapport januari-mars 2022

Regulatory

“Under det första kvartalet 2022 såg vi en god tillväxt i låneboken med 8 procent och vinsttillväxt om 8 procent jämfört med föregående år. Vi har under kvartalet tagit Resurs förändringsresa till nästa nivå och jag är glad att nu kunna berätta mer om vår grundfilosofi – att skapa balans i människors vardagsekonomi. Genom att tydliggöra vad Resurs vill och står för blir vi en aktör på marknaden som fler kommer att lägga märke till, och möjligheterna det skapar är oändliga.” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 januari – 31 mars 2022*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 8% och uppgick till 34 187 MSEK, en ökning i lokal valuta med 7%.
  • Rörelsens intäkter minskade med 1% till 766 MSEK.
  • K/I före kreditförluster uppgick till 43,0% (42,7%).
  • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,1% (2,5%).
  • Rörelseresultatet ökade med 5% till 260 MSEK.
  • Resultat per aktie ökade med 8% till 1,00 SEK per aktie (0,93), före och efter utspädning.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens kommer hållas den 27 april kl 11.00 där VD Nils Carlsson och CFO Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska, och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på +46850558358. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q1-2022

Mer information

Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se; +46 736 443395

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl 07.30

Resurs Holding
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 591 personer och låneboken till 34,2 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäcknings­regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.