Resurs Holding Delårsrapport januari-mars 2023

Regulatory

”Första kvartalet 2023 innebar att många av de trender som Resurs vände under det fjärde kvartalet 2022 fortsatte i en positiv riktning. Rörelseintäkterna ökade och NBI-marginalen var stabil jämfört med föregående år. Samtidigt kunde vi konstatera att kreditförlusterna ökade som en följd av försämrad betalningsförmåga under början av kvartalet, samtidigt har vi under hösten och vintern stramat åt vår kreditgivning för att säkerställa en hög kvalité i vår nyutlåning. Det råder hög aktivitet i våra affärssegment och vi vinner marknadsandelar. Under det första kvartalet ingick vi även samarbeten med en rad intressanta partners och lanserade den första externa releasen i vårt banksystemsbyte.” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 januari – 31 mars 2023*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 10% och uppgick till 37 469 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
  • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 853 MSEK.
  • K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 41,1% (43,0%).
  • Resultat före kreditförluster ökade med 15% och uppgick till 502 MSEK (436).
  • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 3,0% (2,1%).
  • Rörelseresultatet minskade med 16% till 217 MSEK till följd av den högre kreditförlustnivån.
  • Resultat per aktie minskade med 17% till 0,83 SEK (1,00).

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.

TELEFONKONFERENS

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 26 april klockan 11.00 där VD Nils Carlsson och interim CFO & Head of IR Stefan Noderén presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns det möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008844
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Svenska: https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q1-2023-swedish-webcast