Resurs Holding Delårsrapport januari-september 2023

Regulatory

”God tillväxt och nya strategiskt viktiga partnerskap ” – Sofie Tarring Lindell, CFO och interim VD.

1 juli – 30 september 2023*

·     Utlåning till allmänheten ökade med 11% och uppgick till 39 832 MSEK, en ökning i lokal valuta med 10%.
·     Rörelsens intäkter ökade med 9% till 882 MSEK.
·     K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 40,1% (40,6%).
·     Resultat före kreditförluster ökade med 10% och uppgick till 528 MSEK.
·     Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,7% (2,2%), men förbättrades jämfört med första halvåret 2023.
·     Rörelseresultatet minskade med 10% till 257 MSEK.
·     Resultat per aktie minskade med 12% till 0,97 SEK (1,10).

1 januari – 30 september 2023*

·     Utlåning till allmänheten ökade med 11% och uppgick till 39 832 MSEK, en ökning i lokal valuta med 10%.
·     Rörelsens intäkter ökade med 11% till 2 600 MSEK.
·     K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 40,8% (43,8%, exklusive engångskostnad 2022 41,7%).
·     Resultat före kreditförluster ökade med 17% och uppgick till 1 539 MSEK, exklusive engångskostnad 2022 ökade resultatet med 12%.
·     Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,8% (2,1%).
·     Rörelseresultatet minskade med 6% till 719 MSEK, exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 12%.
·     Resultat per aktie minskade med 6% till 2,73 SEK (2,90), exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 14%.
 
* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år.

TELEFONKONFERENS

Torsdagen den 26 oktober klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det tredje kvartalet 2023. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där Sofie Tarring Lindell, CFO och interim VD, presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q3-report-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns det möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009336

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO och interim VD, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95