Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2023

Regulatory

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) 2023.

2023 präglades av en turbulent makrosituation som påverkade Resurs. Samtidigt ingicks ett antal nya stora partneravtal. Bland de handlare som under året skrivit avtal med Resurs återfinns några av Nordens ledande varumärken som POWER, Gigantti, Webhallen och Euronics. Samtidigt valde NetOnNet att förlänga sitt långa och framgångsrika samarbete med Resurs.

– Vårt erbjudande är konkurrenskraftigt och efterfrågan av våra tjänster tydligt. Jag ser därmed en stor potential i ett breddat kommersiellt erbjudande gentemot handlare. Men för att förverkliga detta behöver vi bland annat förändra sättet vi arbetar med framtida teknologi samt stärka den interna kompetensen. Jag vill bygga vidare på våra tillgångar och samtidigt effektivisera verksamheten för att på sätt framtidsrusta bolaget, säger Magnus Fredin, som tillträdde som VD i november 2023 efter att ha arbetat i styrelsen sedan 2022.

Tillsammans med styrelsen har Magnus Fredin initierat en utvärdering av den framtida strategiska riktningen för bolaget.

– Målet framöver är att stärka lönsamheten och vända några av de negativa trenderna vi såg mot slutet av året, framför allt när det gäller våra kreditförluster.

Såväl marknaden i stort som Resurs påverkades av den turbulenta makrosituationen under året, vilket ledde till ökade kreditförlustreserveringar mot slutet av året.

– Vi har sedan hösten 2022 aktivt och i flera steg genomfört åtstramningar för att öka kvaliteten i vår nyutlåning och vi fortsätter att göra ytterligare förbättringar löpande. Det kommer ta viss tid innan vi ser effekterna, bland annat på grund av säsongseffekter under inledningen av året.

Resurs har en stabil finansiell ställning och vid årsskiftet uppgick Resurs likviditet till över 8 miljarder kronor och kapitalpositionen är stark.

– Vi har lång erfarenhet av god tillväxt och lönsamma affärer. Detta vill jag nu vidareutveckla för att skapa ytterligare möjligheter för framtiden. Jag är tacksam för förtroendet att leda Resurs och ser fram emot att presentera mer om vår utveckling kommande månader, säger Magnus Fredin.

FÖR MEDIAKONTAKTER:
Måns Renntun, Chief Communication & Marketing Officer, +46-709849620, mans.renntun@resurs.se