* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj år
Välj typ av rapport
2024
21 mars 2024 Års- och hållbarhetsredovisning 2023
2023
21 mars 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
2022
22 mars, 2022 Års- och hållbarhetsredovisning 2021
2021
23 mars, 2021 Årsredovisning 2020
2020
17 mars, 2020 Årsredovisning 2019
2019
19 mars, 2019 Årsredovisning 2018
2018
20 mars, 2018 Årsredovisning 2017
2017
5 april, 2017 Årsredovisning 2016
2016
4 april, 2016 Årsredovisning 2015
2015
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014