* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj typ av rapport
2017
31 oktober, 2017 Delårsrapport januari - september 2017
9 maj, 2017 Delårsrapport januari - mars 2017
7 februari, 2017 Bokslutskommuniké januari - december 2016